Organisasjon‎ > ‎

1/6-17: Memoar søker om å forlenga KUP-prosjektet med to år

lagt inn 5. juni 2017, 23:48 av Bjørn Enes   [ oppdatert 19. juni 2017, 22:09 ]
Som det vart signalisert i søknaden i 2016, rekna Memoar med at det vil trengast meir enn eitt år for å byggja opp infrastruktur, kompetanse og organisasjon rundt munnleg historie i Hordaland. Men me søkte likevel berre om eitt år i fyrwste omgang. Bakgrunnen var at me ynskte å demonstrera både for kulturadministrasjonen i Fylkeskommunen og for kulturpolitikarane at det er substans i det me arbeider med. 

Den fyrste juni 2017 leverte me den fyrste framdriftsraporten. Den omhandlar arbeidet med det kulturelle utviklingsprosjketet i fyrste halvår, frå me fekk løyvinga på 200.000 i måpnadsskiftet oktober/november 2016 og fram til slutten av mai 2017. Du finn framdriftsrapporten under hovudmenypunktet Rapportering .

Utanom framdriftsrapporten besto søknaden av eit førebels rekneskap for fyrste halvår, ein plan og eit budsjett for resten av 2017 og 2018.  Du finn alle som under punkt under Framdrift

Comments