Infrastruktur‎ > ‎

27/7-17: Stor - men "usynleg" omlegging av nettsidestrukturen

lagt inn 28. juli 2017, 01:06 av Ukjent bruker
I løpet av nokre lange sommardagar har me bygd om nettsidestrukturen på både publiseringssidene og internsidene til Memoar.  Me valde å gjera det i fellesferien, ut frå den teorien at då var trafikken liten. Nokre problem har det nok skapt for eventuelle brukarar - men ingen har kontakta post@memoar for å klaga eller etterlysa sider. 

Kort fortald: Me begynte i si tid å byggja Memoar på domenet Memoar.org.  Men ganske snart bestemte me at framtida skulle vera Memoar.no som "merkenamn".  Me tenkte nok at me skulle bygga vidare på Memoar.org fram til det var på tide med ein re-design - og så byggja alt frå botnar på memoar.no. Men så har aktivitetane vakse så fort, at redesignjobben har blitt større og større, på same tid som me har vikla oss inn i inkonsekvente sidenamn, med hovudside på Memoar.org og prosjektsider på Memoar.no osb. 

Det me har gjort er å flytta all publisering over på Memoar.no-domenet. Inntil vidare ligg den gamle strukturen synleg med ei åtvaring og peikar til vidaresending til den nye på Memoar.org . Litt seinare på hausten skal me så gjera .org-domenet til eit organisasjonsdomene, med internsider, dokumentarkiv, framdriftsrapportar osb osb. 

Den største jobben med dette er å leggja om alle snarvegsadressene. Der er me pr. 28/7 enno ikkje ferdige. Alt fungerer nå frå menyen i hovudsida Memoar.no. Men eksempelvis er det ideen vår at alle personsider skal ha eiga adresse med Fornamn.Etternamn.Memoar.no - og det fungerer ikkje i dag. Men før me kjem til AUGUST SKAL DET VERA I ORDEN. 

 
Comments